Over Ons

Stichting Growing Music is opgericht op 15 april 2020 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77844912.

Secretariaatsadres:
Vuursteenhof 67
1349 EJ  Almere
info@growingmusic.nl
www.growingmusic.nl
06 55 113 104

Bestuur
Voorzitter: Martin Verboom
Secretaris: Catrinus Egas
Penningmeester: Ivonne de Nood

Artistiek leider
Egon Kracht

Doelstelling en beleid
Bij Growing Music (GM) draait het om het laten uitvoeren van gevarieerde muziek van hoogwaardige kwaliteit. Daar kan van alles dienstbaar aan zijn, zoals andere kunstvormen, eten en drinken, maar… het draait om het live uitvoeren van muziek.

Growing Music wil artistieke kwaliteit en vernieuwing koppelen aan maatschappelijke thema’s. De komende twee jaar wil GM het licht laten schijnen op het zeer actuele onderwerp voedseltransitie. GM is dan ook een muziekfestival met voedsel voor hart, ziel en geest.

Elke editie van GM kan een eigen vorm aannemen. Een serie concerten, een festival dag, compact in de zomer of een programmering door het jaar heen. De artistiek leider is hierin leidend met het stichtingsbestuur in een faciliterende rol.

De uitvoerende musici zijn professionals, dit wil zeggen zij verdienen hun brood met spelen. Dit betekent dat wij een fair pay policy aanhouden. Overigens kan vanwege artistieke redenen van deze spelregel worden afgeweken, dit ter beoordeling van de artistiek leider.

De muziek die wordt uitgevoerd is vernieuwend, soms vervreemdend, niet stijl of continent gebonden. Een standaard repertoire tref je bij GM niet aan. GM wil het publiek verrassen met vernieuwende muziek, zodat je in contact kan komen met werelden die je nog niet kent. GM straalt ruimte en pionieren uit en neemt initiatief tot nieuwe producties.

Iedereen is welkom, we richten ons niet op een specifieke doelgroep, maar willen toegankelijk en uitnodigend zijn voor een groot en breed publiek. Hoewel Oosterwold onze basis is richten wij ons op een breder, tenminste regionaal, publiek.

GM streeft een kunstminnende relatie na met haar publiek. GM is er ook als er geen concert wordt uitgevoerd, we communiceren regelmatig.

Inkomsten
Growing Music wil kwaliteit combineren met laagdrempeligheid, zodat iedereen van het festival kan genieten. Dit mag natuurlijk niet ten koste gaan van de musici, fair pay voor de uitvoerende kunstenaars is ons uitgangspunt. De Stichting Growing Music draagt daarom zorg voor twee derde van de financiering van de kosten door sponsoring en subsidie, het resterende een derde deel is voor rekening van het publiek. 

Dit hebben we vertaald naar drie ticketprijzen (2021), waarbij de kaartjes met de laagste prijs niet kostendekkend zijn, maar tegemoetkomen aan de wens voor laagdrempeligheid. Wij doen dan ook een beroep op ons publiek om minimaal de kostprijs te betalen, indien mogelijk.

Uitgaven

GM werkt met een jaarlijks sluitende begroting. Dat houdt in dat in beginsel alle inkomsten jaarlijks worden aangewend ten behoeve van het festival.
Bestuursleden zijn onbezoldigd.
Fair pay geldt niet alleen voor de uitvoerende musici maar ook voor de uren van de artistieke leiding en publiciteit&fondswerving.
Uitvoerende organisatiemedewerking wordt per festival/concert door een wisselende groep vrijwilligers verleend. 

Download het jaarverslag en de jaarrekening over 2022.