Privacyverklaring
In deze privacyverklaring beschrijven wij welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en welke rechten jij hebt.

 

Uitgangspunt
Growing Music neemt de privacy erg serieus en we zijn zuinig op de gegevens die we van onze bezoekers ontvangen. Daarom zullen wij je gegevens die je, in vertrouwen, aan ons geeft, nooit delen met anderen. We verkopen geen data, we misbruiken data niet, maar wat doen we wel?

 

Soort persoonsgegevens kaartkopers
Om je van dienst te kunnen zijn, is het noodzakelijk dat wij je persoonsgegevens verwerken. Persoonsgegevens die we verzamelen, worden door ons verwerkt in overeenstemming met de bestaande wet- en regelgeving. Het betreft de volgende gegevens:

emailadres: dit is verplicht om kaarten die je koopt digitaal naar je toe te sturen.
Overige gegevens waar we mogelijk om kunnen vragen: naam, adres en woonplaats en telefoonnummer.

 

Doel verwerking persoonsgegevens
Growing Music gebruikt deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
• het uitvoeren en/of verwerking van transacties die via de website verlopen
• om programma info en achtergronden over Growing Music te kunnen sturen mits je daarvoor bent aangemeld.
• voor servicemails, om je te kunnen informeren over de voorstelling waarvoor je kaarten hebt.
• voor statistische, analyse- en onderzoeksdoeleinden.
• om uitvoering te kunnen geven aan op Growing Music van toepassing zijnde wettelijke verplichtingen.

 

We vallen je niet zomaar lastig
De missie van Growing Music is dat we geloven dat creativiteit en een open blik menselijke eigenschappen zijn die bijdragen aan een betere samenleving en we willen een festival zijn waar dat bevorderd wordt en waar mensen van verschillend pluimage voor hun plezier naartoe komen en elkaar ontmoeten. Daarom zien we het als gerechtvaardigd belang dit met onze bezoekers te delen en behouden we ons het recht om informatie passend bij door jou bezochte voorstellingen uit het verleden onder de aandacht te brengen.

 

Daarmee houden we altijd rekening met jouw wensen
Je kunt altijd opvragen welke persoonsgegevens wij van jou hebben. Dat kun je opvragen via info@growingmusic.nl (o.v.v. opvragen persoonsgegevens). Wij streven ernaar om je binnen twee weken te informeren welke gegevens we van jou hebben.

Je kunt altijd aangeven geen informatie van ons te willen ontvangen
Uitschrijven van onze berichten kan altijd. Afmelding voor de nieuwsbrief kan onderaan iedere nieuwsbrief die vanuit ons wordt verstuurd en per mail via info@growingmusic.nl (o.v.v. afmelden; geef duidelijk aan welke informatie je niet meer van ons wilt ontvangen).

 

Het recht om vergeten te worden 
We verwijderen je gegevens na maximaal drie jaar inactiviteit. Wil je dat wij jouw gegevens eerder verwijderen, dan kun je dat ons laten weten via info@growingmusic.nl (o.v.v. verwijderen persoonsgegevens)

 

Cookies
Net als (bijna) iedere website, gebruikt ook de site van Growing Music cookies. Dit zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die je computer of mobiele apparaat opslaat wanneer je onze website gebruikt. Er zijn verschillende soorten cookies.

 

Functionele cookies: Dit zijn noodzakelijke cookies, die ervoor zorgen dat de website kan functioneren.
Analytische cookies: Growing Music maakt gebruik van Google Analytics om te analyseren hoe de website gebruikt wordt. Met deze gegevens kunnen we de website verbeteren. Deze gegevens worden anoniem opgeslagen en geven ons geen persoonlijke informatie van individuele gebruikers

 

Beveiliging en derden
We hebben met onze leveranciers technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens waarover we beschikken te beschermen tegen verlies, vernietiging of een andere vorm van onrechtmatige verwerking. Zo worden de ontvangen persoonsgegevens bijvoorbeeld opgeslagen op beveiligde servers. Deze samenwerking hebben we vastgelegd in een verwerkersovereenkomst, zoals de wet van ons vraagt.

 

Wijzigingen
We kunnen deze privacyverklaring indien nodig wijzigen en zullen dan op deze plaats een update plaatsen.

 

Functionaris voor gegevensbescherming
Wij hebben een zogeheten functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Deze persoon is verantwoordelijk voor de privacy binnen onze organisatie. Deze is bereikbaar per e-mail op  info@growingmusic.nl voor alle vragen en verzoeken.

 

Contactgegevens
Stichting Growing Music 
Vuursteenhof 67
1349 EJ  Almere

info@growingmusic.nl
06 51 96 71 87

Almere, juni 2020